"Bøker skal etter vår mening gjøre noe med den som leser; noe mer enn å underholde. Dersom en bok evner å gi leseren en opplevelse av å føle en ny eller annen innsikt eller mening, har vi som forlag oppnådd en av våre målsetninger."

Øivind Arneberg

 

Kontakt oss:

Øyvind Arneberg
Redaktør